Bektashi nowruz celebrations in Kosovo

A member of the Bektashi Rufai sect of Prizren, prepares the zarfs at the mimber before the starting of the Nowruz ritual in Rufai sects tekka in Prizren, Kosovo.